HBO Medische Basiskennis

/HBO Medische Basiskennis

HBO Medische Basiskennis

2018-12-16T12:01:51+00:00 Categorieën: Geen categorie|

Medische Basiskennis is een opleiding voor (toekomstige) zorgverleners in de complementaire zorg, conform de Plato richtlijnen (CPION geaccrediteerd).

Vanuit de overheid en door de zorgverzekeraars wordt van natuurgeneeskundig therapeuten verlangd dat zij beschikken over medische basiskennis op HBO niveau. Wanneer je nog niet in het bezit bent van een diploma waaruit blijkt dat je deze kennis bezit, zullen zorgverzekeraars je niet opnemen in hun lijst van zorgverleners. Als je je kennis wilt verreiken én werkzaam wilt zijn als zorgverlener met mogelijke vergoeding van consulten, dan is deze opleiding Medische Basiskennis wellicht precies wat je zoekt!

Jaarlijks bieden wij een opleiding Medische Basiskennis, waarin anatomie, fysiologie, pathologie, psychopathologie, farmacologie, gezondheidszorg en ethiek op HBO niveau gegeven wordt. Deze opleiding omvat 16 lesdagen plus 2 examen momenten. Je moet rekening houden met ruim 600 uren zelfstudie in een periode van ongeveer 40 weken. ECTS (studiepunten) = 27

Je kunt je aanmelden voor, na of tijdens het volgen van een praktijkopleiding in de natuurgeneeskunde. Na aanmelding volgt een intakegesprek om te bepalen of er voldoende vooropleiding, vaardigheid en inzet is om deze opleiding met succes te kunnen volbrengen. Er zal namelijk aardig wat tijd in de zelfstudie gaan zitten.
De cursusdagen zelf zijn intensief en deze dagen zijn er op gericht om de droge stof waar mogelijk wat praktischer te maken. We werken met kleine groepen en zetten ons in voor persoonlijke studiebegeleiding.

Accreditatie

Onze opleiding Medische basiskennis staat sinds maart 2014 op de lijst van geaccrediteerde opleidingen bij CPION en is daarmee een SHO-Registeropleiding. (Zie www.cpion.nl.) Met deze accreditatie kunnen studenten na het succesvol afleggen van de examens een diploma ontvangen van CPION / Stichting Hoger Onderwijs.

Docenten

Mw. drs. Nicole Michiels – anatomie, fysiologie & pathologie
Mw. Marjon van Westen – psychopathologie
Dhr. Wout Veldhuizen – Reanimatie & AED

Lesstof

De inhoud van de opleiding bestaat uit de medische basisvakken: anatomie, fysiologie, pathologie, psycho(patho)logie, inleiding farmacologie, gezondheidszorg en ethiek.

De opbouw van de lessen is gericht op het ontwikkelen van begrip van levende systemen vanuit atomen naar moleculen, cellen, weefsels en organen naar orgaansystemen. Voor natuurgeneeskundige therapeuten is het belangrijk om begrip te hebben van de systemen op moleculair niveau en op celniveau, omdat dit het gebied is waar veel natuurlijke middelen hun werk doen. Natuurlijk is begrip van de grotere levende systemen onontbeerlijk voor een goede communicatie met de cliënt en de reguliere beroepsbeoefenaars ten behoeve van een optimale behandeling en mogelijke genezing van ziekten.

Bij de lesdagen zit ook een praktijkdag Reanimatie & AED ter aanvulling op de anatomie, fysiologie en pathologie van het bloedcirculatie- en ademhalingsysteem.

Naast handouts en ander lesmateriaal zijn de volgende studieboeken verplicht:

Anatomie en fysiologie van de mens (3e druk of 4e druk)
Grégoire, L., van Straaten-Huygen, A. & Trompert, R.
ThiemeMeulenhoff (2013)
ISBN 987 90 069 5095 3 (3e druk) ISBN 978 90 069 2563 0 (4e druk)
491 pagina’s

Pathologie
Jüngen, IJ. & Zaagman-van Buuren, M.
Bohn Stafleu van Loghem (2014) (uitgave 2006 volstaat ook)
ISBN 978 90 313 4573 1
445 pagina’s

Na aanmelding kun je per e-mail een overzicht opvragen van de hoofdstukken en paragrafen die behandeld gaan worden tijdens de opleiding. Met dit overzicht kun je de weken voor aanvang van de cursus gebruiken om je in te lezen in de lesstof.

ECTS

Het totaal aantal SBU voor deze opleiding bedraagt 756 SBU = 27 ECTS
Hieronder vallen 112 docent contacturen in een periode van 40 weken.

Data opleiding 2019

De 16 lesdagen worden gegeven op vrijdagen en zaterdagen, verdeeld over een periode van ongeveer 9 maanden, met 2 lesdagen per maand. Er zullen meerdere toetsmomenten zijn gedurende de opleiding waardoor de last van het eindexamen verlicht wordt. Meer informatie hierover is natuurlijk bij ons op te vragen.

  • Exacte data voor lesjaar 2019/2020 zijn nog niet vastgesteld!

Toelatingseisen / intakeprocedure

De toelatingseisen zijn als volgt. De student dient te beschikken over:

  • Een diploma van een eerder gevolgde en afgeronde HBO of universitaire opleiding
  • Vaardigheden op het gebied van intermenselijk contact, empathie en congruentie
  • Een HBO-denkniveau

Bij het toelatings-/intakegesprek wordt de toekomstige cursist hierover geinterviewd. Alleen het hebben van een HBO-opleiding (of hoger) is niet altijd voldoende om toegelaten te worden tot de opleiding. Een HBO denk- en werkniveau is essentieel.

Cursisten die niet over een HBO-diploma (of hoger) beschikken kunnen na het uitgebreide intakegesprek wel worden toegelaten tot de opleiding, wanneer zij over bovenstaande kenmerken beschikken.