Interview met Lida Eydenberg

2018-02-11T16:39:35+00:00 Categorieën: Interview|Tags: |

Naam: Lida Eydenberg
Praktijk: Natuurlijk Gezond
Gevestigd te: Bergen (NH)

Introductie

Lida kennen we al heeeeel lang. Ze is een lieve geïnspireerde en intuïtieve vrouw die haar eigen unieke werkwijze heeft ontdekt binnen de natuurgeneeskunde. Daar is een lang en divers pad aan voorafgegaan. Van healing en reading naar NEI en voeding (Lida heeft ons enkele jaren ondersteund als docent van onze voedingsmodule) naar het invoelen van blokkades in het lichaam en de energie weer kunnen laten stromen. Een mooi mens. Vandaar dit interview.

Het interview

Wat was je beroep voordat je opleidingen ging volgen in de natuurgeneeskunde?
Ik was area manager op de afdeling export van een bedrijf dat grondstoffen voor verf- en drukinkten verhandelt.

Wat is je huidige beroep?
Natuurgeneeskundig therapeut en Life Coach

Waarom ben je de opleiding(en) in de natuurgeneeskunde gaan doen? Wat was je motivatie of doel?
Destijds had ik een healing- en readingopleiding afgerond en stond open voor een nieuwe ervaring. Een rol daarbij speelde dat ik kort daarvoor voor allerlei allergieën succesvol was behandeld met toegepaste kinesiologie. Tijdens dat traject dacht ik: Wow! Wat is dit mooi, eenvoudig en effectief! Wat zou het fijn zijn wanneer ik ook iets dergelijks zou kunnen doen voor anderen. De meeste allergieën hadden trouwens een emotionele achtergrond, vaak overgenomen van iemand anders.

Wanneer heb je bij ons je praktijk opleiding gevolgd?
Ik ben in 2001 gestart met de NEI opleiding.

Wat is je dierbaarste herinnering aan deze opleiding?
Het samen oefenen. We hadden een groepje van 4 gevormd en ik zie Marjon, Karin en Diana nog regelmatig. NEI heeft ons bij elkaar gebracht.

Wat was het meest waardevolle aspect van de opleiding(en) voor jou? Wat is er bij jezelf veranderd door de opleiding(en)?
De rode draad door alle opleidingen en modules die ik heb gevolgd is VERWONDERING. Verwondering dat ik informatie kon ontvangen van iemand anders, zonder dat deze het mij vertelde maar puur door intentie, visualisatie en gedachtekracht. En ook verwondering over de schoonheid van ons lichaam, de intelligentie ervan en hoe intens dankbaar het is wanneer wij naar haar willen luisteren en begrip hebben voor wat het ervaart en voelt. De grootste verandering die het mij heeft gebracht is dat ik gaandeweg mijn pad – dat ik niet uitstippelde maar volgde – heb mogen ontdekken wat mijn eigenheid is en hoe ik deze kan inzetten. Alle stappen die ik heb gezet, hoe onlogisch ze voor de buitenwereld misschien ook waren, bleken waardevol en nodig om te zijn wie ik nu ben.

Hoeveel tijd heeft er gezeten tussen je opleiding(en) en je huidige werk? Wat was er voor nodig om een eigen praktijk te beginnen? Hoe lang duurde het voordat je je eigen weg had gevonden in het tot uitvoering brengen van alles wat je geleerd had?
Na mijn start met Healing en Reading halverwege de jaren 90 en vervolgens de NEI opleiding in 2001 ben ik in 2002 gestart met mijn praktijk. Sinds 1 januari 2003 sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De NEI opleiding heeft mij geholpen om – de eerste jaren kleinschalig – mijn praktijk te beginnen. Vele modules en opleidingen volgden.
Uiteindelijk duurde het tot 2015 voor ik mijn eigen weg (eigenheid / uniekheid) daarin vond.

Waar heb je je Medische en/of Psycho Sociale Basiskennis gevolgd? Wat is voor jou in jouw werk het nut van je opleiding Medische en/of Psycho Sociale basiskennis?
In 2014 heb ik de Medische Basiskennis bij het Natuurgeneeskundig Centrum gevolgd.
Het nut van deze opleiding voor mij is dat ik inzicht heb in de functies van het lichaam en de wisselwerking tussen de verschillende organen / orgaansystemen. Wanneer dat nodig is, leg ik tijdens een consult daar iets over uit. Daarbij vind ik het fijn om dat op een zo eenvoudig mogelijke manier te doen en er praktische voorbeelden bij te geven.

Hoe loopt je praktijk? Hoe voelt het om zelfstandig ondernemer te zijn? Wat zijn de voor en nadelen?
Tot eind 2012 heb ik naast mijn praktijk full time gewerkt in het bedrijfsleven. Sinds ik er volledig voor mijn praktijk ben, is het aantal consulten en cliënten aanzienlijk gegroeid. Waarbij ik zeker nog niet “overvraagd” wordt en ruimte heb voor verdere uitbreiding.
Het voeren van een eigen praktijk ervaar ik als heel fijn, met name omdat ik zelf kan bepalen hoe ik werk en waar ik aandacht aan besteed. Daarnaast heb ik een heerlijke, aparte praktijkruimte achter het huis. Het is fijn om “buitenshuis” te werken en toch in 20 stappen van huis naar werk te gaan. Maar het grootste pluspunt is wel dat ik op deze manier mijn eigenheid heb kunnen ontdekken en ontwikkelen en deze volledig kan inzetten.
Een nadeel kan zijn dat niemand je houdt aan het maken van een planning, acties te ondernemen en verantwoording af te leggen voor al dan niet behaalde resultaten. Daar ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor. En ook alle klussen die gedaan moeten worden, de leuke en minder leuke.

Wat is jouw Unique Selling Point? Waar ben jij sterk in? Waar ligt jouw kracht?
Mijn eigenheid – daar waar mijn kracht ligt – is het invoelen van emoties en gevoelsaspecten die zijn gaan vastzitten, geblokkeerd zijn. En zo een voedingsbodem zijn voor klachten. Het makkelijkst leg ik dit uit met het volgende voorbeeld: stel jezelf een glasplaat voor, iets dat inert is, met niets een verbinding aangaat. Deze “glasplaat” bevindt zich in mijn energieveld. Jij vertelt me welke plek in of op je lichaam pijnlijk is, ontstoken, stram, gevoelloos etc. Ik maak contact met die plek, door een lichte aanraking of in gedachten. Op de “glasplaat” wordt de emotie geprojecteerd, die zich heeft vastgezet op die plek in jouw lichaam. Ik ervaar (“voel”) dit en weet precies te benoemen welke emotie dit is. Vóór het invoelen en benoemen kan ik ervaren, dat die plek in je lichaam zich afgescheiden voelt van de rest, in zichzelf gekeerd is. Alsof het er alleen voor staat, geen verbinding heeft. Wanneer ik de ingevoelde emotie verwoord, herken jij waar ik het over heb. En je lichaam begrijpt wat er gezegd wordt. Het voelt zich herkend, erkend, het mocht aan het licht komen. Soms pas na 40 jaar… Het energieveld van die plek in het lichaam ontspant zich, kan loslaten, energie kan beter doorstromen. Heel mooi is dat het zich daarna ook veel meer verbonden voelt met de andere organen en weefsels, opgenomen in het geheel van jou. Vaak krijg ik als reactie: kan het dan zo snel? (de klacht is stukken minder of zo goed als weg).
Als verdere ondersteuning in het helingsproces, zet ik via mijn handen een op de cliënt afgestemde energiefrequentie op suikerkorrels (globuli). De cliënt gaat deze korrels bij zich dragen, zodat haar / zijn energieveld de frequentie van de korrels kan opnemen zolang dat nodig is.
Doordat de projectie van de emoties niet aan mij blijven “kleven”, kan ik er eenvoudig weer van loskoppelen. Om vervolgens de volgende emotie, eventueel op een andere plek, te benoemen. Nu ik mijn “instrument” (heldervoelendheid) in eigendom heb genomen en kan inzetten voor degene voor wie het bedoeld is (degene die de emotie vasthoudt), neem ik de emoties van anderen niet meer op alsof ze van mezelf zijn. Hoera!!!

Tot slot

Meer informatie over Lida en haar praktijk kun je vinden op www.natuurlijkgezond.nu. En wil je haar ontmoeten? Kom dan naar de kleinschalige gratis informatie- en productmarkt op vrijdag 19 mei a.s. in Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl.